user_mobilelogo
tn dem mantelzorg 02
Door toenemende vergrijzing en de verbeterde gezondheidzorg in Nederland zijn er meer en meer chronisch zieken die thuis zorg nodig hebben. In het SCP-rapport ‘Informele hulp: wie doet er wat?’ staat dat in 2014 ruim 4 miljoen mensen mantelzorg gaven. Dat is 33% van de volwassen Nederlanders. Ongeveer een op de zes (16%) mantelzorgers helpt meer dan 8 uur per week, vaak al gedurende een langere tijd (Expertisecentrum Mantelzorg, 2017).

Veel mantelzorgers combineren hun taken met werk. Van de mantelzorgers tussen 18 en 65 jaar heeft 83% werk. 72% van de mannelijke mantelzorgers hebben een baan van 32 uur of meer per week (Expertisecentrum Mantelzorg, 2017).

Tien procent van de mantelzorgers ondervindt een hoge belasting (Expertisecentrum Mantelzorg , 2017).

In de statistieken van het CBS staat dat in 2012, 14,3 procent van de Nederlanders boven de 18 een zwaar belaste mantelzorger is. Deze hoge belasting lijkt logischerwijs te kunnen leiden naar psychische druk en meer verzuim op het werk.

Steun aan de mantelzorgers waarin mantelzorgers meer grip op hun leven en emoties kunnen verkrijgen zou hierin kunnen helpen. In buitenlandse literatuur wordt duidelijk dat de steun aan mantelzorgers nodig is.

Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers (29%) vergaande aanpassingen in hun dagelijkse werkzaamheden doorvoeren om zorg te kunnen verlenen. Ongeveer 8% van de patiënten had een mantelzorger die meer dan twee maanden vrij nam van hun werk (Moor, et al., 2017).

Onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat mantelzorger zijn voor een familielid met een chronische ziekte dit fysieke gezondheidsklachten met zich meebrengt. De druk op mantelzorgers wordt vaak gelinkt aan mindere fysieke gezondheid en vergrootte kans op beroertes en overlijden (Kim, Carver, Shaffer, Gansler, & Cannady, 2015). De resultaten lieten zien dat mantelzorgers stress ervaarden wat gerelateerd kon worden aan de drie fysieke klachten. Mantelzorgers met stress lopen meer kans op een artritis, chronische rugpijn te ontwikkelen na verloop van een aantal jaren dan mantelzorgers die minder stress ervaarden. Deze effecten waren onafhankelijk van leeftijd, sekse, opleiding en inkomen. De bevindingen uit dit onderzoek maken duidelijk dat nadelige lange termijn gezondheidsklachten van (vroege) mantelzorgstress en mantelzorger zijn van een partner erkent moeten worden. De onderzoekers benadrukken dat programma’s die zich richten op het managen van deze mantelzorg stress moeten worden opgenomen in algemene gezondheidszorg voor mantelzorgers van o.a. kankerpatiënten (Kim, Carver, Shaffer, Gansler, & Cannady, 2015).

Meerdere onderzoeken wijzen op de, psychologische, fysieke en financiële belasting die door mantelzorgers worden ervaren. Collins en Swartz (2011) pleiten voor een directieve verwijzing van mantelzorgers naar hulp door mantelzorg organisaties, lokale diensten, website en zorg-verlichtende hulp (Collins & Swartz, 2011)
De cijfers van het CBS en het expertisecentrum tonen aan dat de groep mantelzorgers groeit en dat de klachten die zij ervaren op verminderde kwaliteit van leven en op hun fysieke gesteldheid serieuze bedreigingen zijn voor hun gezondheid en hun werkzaamheden. Diverse onderzoekers dringen aan op programma’s om mantelzorgers te helpen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Bronnen

 • Barbara, G., Calanzani, N., Curiale, V., McCrone, P., Higginson, I., & Brito, M. d. (2013). Effectiveness and cost-effectiveness of home palliative care services for adults with advanced illness and their caregivers. Bron: Cochrane Review published in the Cochrane 
 • Collins, L., & Swartz, K. (2011). Caregier Care. Bron: American Family Physician website
 • Domaradzki, J. (2015). The impact of Huntington disease on family carers. Poznan: Chair of Social Sciences, Poznan University of Medical Sciences. Meer informatie
 • Duggleby, W., Williams, A., Ghosh, S., Moquin, H., Ploeg, J., & Markle-Reid, M. (2016). Factors influencing changes in health related quality of life of caregivers of persons with multiple chronic conditions. Bron: Bio Med Central
 • Eerden, M. v., Busa, C., Hughes, C., Radbruch, L., & Menten, J. (2014). Experiences of patients, family and professional caregivers with Integrated Palliative Care in Europe: protocol for an international, multicenter,prospective, mixed method study. Bron www.biomedcentral.com
 • Expertisecentrum Mantelzorg
 • Goldzweig, G., Rottenberg, Y., Peretz, T., & Baider, L. (2015). Silent Partners to Cancer Patients: Formal Caregivers and Oncologists. Journal of Cancer Education, 704-710.
 • Gomes, B., Calanzani, N., Curiale, V., McCrone, P., & Higginson, I. (2013). Effectiveness and cost-effectiveness of home palliative care services for adults with advanced illness and their caregivers. The Cochrane Library, 1-279.
 • Griffin, J., Meis, L., MacDonald, R., Greer, N., Jensen, A., Rutks, I., & Wilt, D. (2014, mei 20). Effectiveness of Family and Caregiver Interventions on Patient Outcomes in Adults with Cancer: A Systematic Review. Journal of General Internal Medicine, 1275-1282. Opgehaald van Society of General Internal Medicine 2014.
 • Gysels, M., & Higginson, I. (2009, november 25). Reconciling employment with caring for a husband with an advanced illness. Bron: BMC Health Services Research
 • Kim, Y., Carver, C., Shaffer, K., Gansler, T., & Cannady, R. (2015). Cancer Caregiving Predicts Physical Impairments: Roles of Earlier Caregiving Stress and Being a Spousal Caregiver. Cancer, 302-310.
 • Kim, Y., Spillers, R. L., & Hall, D. (2012). Quality of life of family caregivers 5 years after a relative’s cancer diagnosis: follow-up of the national quality of life survey for caregivers. Psycho-Oncology, 273-281.
 • Lee, H., Park, E., KimS.J., & Lee, S. (2015). Quality of Life of Family Members Living with Cancer Patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,, 6913-6917.
 • Moor, J. d., E.C., D., Ekwueme, D., Guy, G., Rodriguez, J., Virgo, K.,Yabroff, B. (2017). Employment implications of informal cancer caregiving. Journal Cancer Survivor, 48-57.
 • Nicholls, W., Patterson, P., McDonald, F., & Hulbert-Williams, N. (2016). Unmet needs in young adults with a parent with a chronic condition: a mixed-method investigation and measuredevelopment study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 1-10.
 • Poulin, M., Brown, S. L., Ubel, P., Smith, D. M., & Jankovic, A. (2010). Does a Helping Hand Mean a Heavy Heart? Helping Behavior and Well-Being Among Spouse Caregivers. Psychol Aging, 108-117.
 • Pozet, A., Lejeune, C., Bonnet, M., Dabakuy, S., Dion, M., & Fagnoni, P. (2016). Evaluation of efficacy and efficiency of a pragmatic intervention by a social worker to support informal caregivers of elderly patients (The ICE Study): study protocol for a randomized controlled trial. Bron Bio Med Central

 

Bron: Centraal Bureau van Statistiek
 • Informele Hulp: Wie doet er wat? Sociaal en Cultureel Planbureau. Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014.

Contact

Wijde Geldelozepad 22
2012 EK Haarlem
06-58 74 38 51

info@tn-dem.nl
ANBI logo

Mede mogelijk gemaakt door:

roparun